Voor materiaal dat al verschenen is en elders niet of moeilijk te raadplegen is, kunt u hier terecht.

Opnaemen van vier auteurs uut de Mannefestaosie Nedersaksische literetuur, 12-2-2021:

Johan Veenstra (over en mit zien literaire wark, veural i.v.m. zien acht romans): Johan Veenstra (Stellingwarf)

Jannie Bakker (over en mit een tal gedichten): Jannie Bakker (Gællemuun / West-Overiessel)

Derk Jan (Dick) ten Hoopen (over en mit een tal gedichten): Derk Jan (Dick) ten Hoopen (Aachterhoeke)

Jan van Leeuwen (uutleg en aktueel dichtwark): Jan van Leeuwen (Oost-Veluwe: Heerde)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tael die heurt bi’j de Maotschoppi’je van Weldaodighied (mit naeme Willemsoord in Overiessel)

Hierna volgen fragmenten van de interviews met informanten uit Willemsoord, behorende bij het artikel De taal van de kelonietoeften uit Willemsoord (Philomène Bloemhoff-de Bruijn), in Jaorboek Nedersaksisch 1 (2020)