Voor materiaal dat al verschenen is en elders niet of moeilijk te raadplegen is, kunt u hier terecht.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Vind hier het artikel Vrij gebruik van Limburgs en Nedersaksisch, een aanbeveling (uit : Jaorboek Nedersaksisch 2 (2021))

Vind hier de powerpoint over vrij gebruik van Limburgs en Nedersaksisch die gepresenteerd werd tijdens het Symposium erkende talen in Wolvega, met ‘taalemancipatie’ als overkoepelend thema (op 21 april 2022)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hier dreks nao vien ie diel I van de Mannefestaosie Nedersaksische Literetuur Anno 2021 Diel I, Zoom-prissentaosie van 12 feberwaori 2021.

Diel I

En hier volgt diel II van dezelde mannefestaosie.

Diel II

De Zoom-‘uutzending’ van 12-2-2021 wodde naotied in inkelde maonden meer as 3200 keer bekeken, dat wil zeggen ’toch nog bekeken’ of ‘opni’j bekeken’. Vandaor de plaetsing op Youtube via disse webstee.

Omtrent alle teksten bin intied ok te lezen in et Jaorboek Nedersaksisch 2 (2021).

Losse filmopnaemen van vier auteurs uut de Mannefestaosie Nedersaksische literetuur, 12-2-2021:

Johan Veenstra (over en mit zien literaire wark, veural i.v.m. zien acht romans): Johan Veenstra (Stellingwarf)

Jannie Bakker (over en mit een tal gedichten): Jannie Bakker (Gællemuun / West-Overiessel)

Derk Jan (Dick) ten Hoopen (over en mit een tal gedichten): Derk Jan (Dick) ten Hoopen (Aachterhoeke)

Jan van Leeuwen (uutleg en aktueel dichtwark): Jan van Leeuwen (Oost-Veluwe: Heerde)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tael die heurt bi’j de Maotschoppi’je van Weldaodighied (mit naeme Willemsoord in Overiessel)

Hierna volgen fragmenten van de interviews met informanten uit Willemsoord, behorende bij het artikel De taal van de kelonietoeften uit Willemsoord (Philomène Bloemhoff-de Bruijn), in Jaorboek Nedersaksisch 1 (2020)