Activiteiten van de laatste tijd

Stichting Sasland ondersteunde recentelijk of al wat langer geleden deze belangrijke boekpublicaties:

  • Introduction to Dutch Low Saxon. Language and Literature (2020). Assen, The Netherlands:  Koninklijke Van Gorcum (https://www.vangorcum.nl/zoeken?q=dutch+low+saxon).
  • Het is de Engelstalige versie van Nedersaksisch in een notendop. Inleiding in de Nedersaksische taal en literatuur (2019). Assen: Koninklijke Van Gorcum (https://www.vangorcum.nl/zoeken/100-306_Nedersaksisch-in-een-notendop)
  • de bloemlezing Nedersaksisch proza ‘Gloepends mooie verhalen’ (2014). Beilen: Uitgeverij Het Drentse Boek / Stichting SONT (nog verkrijgbaar bij het Huus van de Taol in Beilen, het Drentse taalinstituut)
  • de bloemlezing Nedersaksische poëzie Verrassend Nedersaksisch (2010). Groningen: Uitgeverij kleine Uil (hier nog verkrijgbaar)

Inkelde bestuursleden weren butendat betrokken bi’j de vertaelings van de Ooldsaksische Heliand in et Sallaans en Stellingwarfs (2022), bi’j de jongste uutgifte van de Ooldsaksische Heliand deur dr. Timothy Sodmann (2022) en bi’j de vertaeling van de Heliand in et Nederlaans (2023). Dit bin alleviere uutgiften van Uutgeveri’je Keuninklike Van Gorcum in Assen.

Meer informatie over het Nedersaksisch

Veul infermaosie over et Nedersaksisch is te vienen in Nedersaksisch in een notendop. Inleiding in de Nedersaksische taal en literatuur (zie hierboven) en in de daorin vermelde studies en overzichten, zoas veural Handboek Nedersaksische Taal- en Letterkunde (te lezen op dbnl.nl). Recent publiceerde et CBS zien taeltellingsciefers op https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/28/kwart-15-plussers-spreekt-thuis-dialect-of-andere-taal-dan-nederlands. Van de regionaole taelen gelt neffens et CBS as meerst bruukte tael thuus et Nedersaksisch (5%), dan komt Limborgs (roem 3%) en dan et Fries (2%). Nederlaans gelt veur 75%, een vuuftien percent praot een aandere tael of dialekt, 75% bruukt et Nederlaans. In 2003 is een groot taeltellingsonderzuuk hullen naor et Nedersaksisch dat behalven naor gebruuk ok naor mondelinge beheersing en et lezen vreug. Et verslag is te lezen op https://www.stellingia.nl/wp-content/uploads/2014/12/Taaltelling-Nedersaksisch-1.pdf

Die ciefers bin ok opneumen en bespreuken in et sociolinguïstische heufdstok (6) van et hierboven nuumde Haandboek Nedersaksisch.