Oorsprong

Stichting Sasland werd opgericht op 9 maart 1965, door onder meer Hendrik Entjes, Klaas Heeroma en Simon van Wattum. De stichting stelt zich ten doel ‘de bevordering van de belangstelling voor – en de kennis van de taal en de cultuur van haar arbeidsterrein’ (lees: het Nedersaksisch taalgebied).

Verbijzondering van de doelstelling:

a. ‘het uitgeven of het doen uitgeven in de vorm van boek en tijdschrift van studies en literaire publicaties, die betrekking hebben op de taal of de cultuur of uitingen zijn van de cultuur van haar arbeidsterrein’

b. ‘het organiseren of het doen organiseren van bijeenkomsten die de taal of cultuur van haar arbeidsterrein tot onderwerp hebben’

c. ‘het stimuleren of steunen van onderzoekers en schrijvers die op het gebied van taal en cultuur van haar arbeidsterrein werkzaam zijn’

Eerdere infrastructuur

In 2002 verscheen de laatste jaargang van het tijdschrift Driemaandelijke Bladen, vanaf 1955 tevens ‘instituutsblad’ van het ‘Nedersaksisch Instituut’ van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast namen de andere uitgeefactiviteiten van Sasland ook af. Het ‘Vriendenboek voor Jurjen van der Kooi’ was de laatste eigen publicatie van Sasland (Oldeberkoop / Berkoop, 2008).

De laatste gewoon hoogleraar Nedersaksisch nam in 2010 afscheid. Het markeert het einde van het Nedersaksisch Instituut. Zie over het vroegere onderzoek van het Nedersaksisch, de activiteiten van dat Instituut en Stichting Sasland de publicatie Nedersaksisch in een notendop. Inleiding in de Nedersaksische taal en literatuur (Van Gorcum, 2019).

Het uitgeversarchief van voorheen is ondergebracht en beschreven door het Stellingwerfs streektaalinstituut Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop (zie https://www.stellingwarfs.nl/?pagina=sasland).

Sasland nu

De huidige activiteiten van Stichting Sasland beperken zich tot het samen met anderen verwezenlijken van onderzoek en publicaties op haar terrein, in het bijzonder het Jaorboek Nedersaksisch, en het houden van symposia.

Bestuurssaemenstelling  Stichting Sasland van 23 december 2020 of:

Perf. em. Dr. Hermann Niebaum (ereveurzitter)

dr. Henk Nijkeuter (veurzitter)

dr. Henk Bloemhoff (siktaoris-ponghoolder)

dr. Philomène Bloemhoff-de Bruijn (bestuurslid)

dr. Jan Nijen Twilhaar (bestuurslid)

dr. Harrie Scholtmeijer (bestuurslid)