Nog es opni’j de ‘Mannefestaosie Nedersaksische literetuur’ zien? Dat kan nog een schoffien

Op 12 feberwaori hullen Koninklijke Van Gorcum, Stichting Drents Archief en Stichting Sasland de mannefestaosie die hierboven nuumd is. Vanwegens de corona gebeurde dat in de vorm van een Zoom-konfereensie. Dit ‘twiede Nedersaksisch symposium’ gavven heur 130 personen veur op, een keer zovule as veur et eerste in Zwolle van september 2019. Wie de Zoom-uutzending ontgaon is of verzeten het kan nog een kleine drie maonden terechte op www.congresstream.nl/index.php/webinars/online-mannefestaosie-nedersaksische-literetuur-12-2-21

Dit is et pergramme

Schrievers en dichters vertellen over hoe ze beschouwen en warken, en ze laoten patten uut heur wark heuren. Et bin: Chris Canter (Drenthe), Johan Veenstra (Stellingwarf), Tonko Ufkes (Grunninger Westerkertier), Jannie Bakker (West-Overiessel), Derk Jan (Dick) ten Hoopen (Aachterhoeke), Jan van Leeuwen (Oost-Veluwe) en Laurens ten Den (Twente). Specialist Nedersaksische literetuur dr. Henk Nijkeuter van et Drents Archief geft een helikopterbeeld van de Nedersaksische literetuurontwikkelings. Dr. Helmut Lensing (Greven, Benthem) geft inzicht in naoorlogse ontwikkelings an weerskaanten van de greens en over kontakten over en weer, en perf. Doreen Brandt (Uni Ooldenborg/Oldenburg) vertelt over heur ni’je leeropdracht Nederduutse literetuur. Veurzitter is Jurr van Dalen, techniek: Disco-n-action.

[Saemenstelling en veurbereiding: Sonja Geurts, Henk Nijkeuter en Henk Bloemhoff

Gezaemelike produktie van Koninklijke Van Gorcum, Drents Archief en Stichting Sasland. Mit daank an literair tiedschrift Oader, Stichting Overijsselacademie en Stichting  Stellingwarver Schrieversronte veur eerdere steun, en zo ok:  Philomène Bloemhoff, Jan Nijen Twilhaar en Harrie Scholtmeijer]

Mannefestaosie Nedersaksische Literetuur: meer info vindt u in de voorafgaande uitnodiging:

Het programma is voor iedereen gratis te volgen. De link naar de webpagina om je aan te melden is: https://congresstream.nl/index.php/webinars/online-mannefestaosie-nedersaksische-literetuur-12-2-21/. Na aanmelding krijg je een code waarmee je kunt inloggen.

De manifestatie  heeft als doel de Nedersaksische literatuur voor het voetlicht  te brengen, als bijzonder en voornaam onderdeel van de cultuur van het noorden en oosten van Nederland. Het programma richt zich op beleving en kwaliteit en heeft ook oog voor de toekomst van de Nedersaksische literatuur. Die literatuur is heel divers, zowel qua genres als variëteiten van het Nedersaksisch. Er is ook aandacht voor de ontwikkeling van de Nedersaksische / Nederduitse  literatuur in Noord-Duitsland.

Programma:

13.30                     Binnenkomst van sprekers

13.35                     Welkomstwoord door Jurr van Dalen (voorzitter)

13.40 – 13.55      Helicopterview op de Nedersaksische literatuur door dr. Henk Nijkeuter  (Drents Archief, Assen)

13.55 – 14.05      Chris Canter, afkomstig uit Nieuwleusen (Ov.), over en met zijn Drents proza.

14:05 – 14.25      Johan Veenstra, prozaïst, dichter, columnist; schrijver van 28 boeken in het Stellingwerfs, waaronder acht romans. Veenstra vertelt over het ontstaan van zijn werk en leest  romanfragmenten voor

14.25 – 14.45      Tonko Ufkes, Groningen, vertelt over en leest eigen poëzie en proza in het Gronings. Hij won de Nederduitse Freudenthal-pries 2019

14.45 – 14.53      Pauze

14.53 – 15.35      Dichters uit Salland / West-Overijssel, Twente, Achterhoek en Veluwe over en met eigen werk

14.53 – 15.03      Jannie Bakker (Genemuiden, West-Overijssel))

15.03 – 15.13      Derk Jan ten Hoopen (Achterhoek)

15.13 – 15-23      Jan van Leeuwen (Oost-Veluwe)

15.23 – 15.35      Laurens ten Den (Twente)

15.35 – 15.45   Dr. Helmut Lensing (Greven, Bentheim) gaat in op de Nedersaksische literatuur na WO aan beide zijden van de grens, en op de vroege contacten over en weer. Titel lezing: ‘Die Bentheimer Plattdeutsch-Bewegung öffnet sich nach Westen’.

15.45 – 16.05      Actueel onderzoek Nederduitse / Nedersaksische literatuur. Dr. Henk Nijkeuter vertelt over de positie en huidige studie van de Nedersaksische literatuur en introduceert de nieuwe hoogleraar Nederduitse literatuur, mevrouw prof. dr. Doreen Brandt. Zij is werkzaam in Oldenburg (Niedersachsen). Mevrouw  Brandt zal ingaan op haar onderzoeksterrein. Dat betreft de Nederduitse literatuur in Duitsland.  In hoeverre kunnen de literair-historische studie in ons Nedersaksië en de ontwikkeling van onze Nedersaksische literatuur profiteren?  In hoeverre kunnen Nedersaksische onderzoekers en studenten uit Nederland meedoen in de onderzoekspraktijk in Oldenburg?  

16.05 – 16.10      Aankondiging Jaorboek Nedersaksisch 2  (Henk Bloemhoff)

16.10                     Afsluiting

De Mannefestaosie is een vervolg op et Nedersaksisch symposium van september 2019 (‘Entjes-symposium’). Idee, saemenstelling en veurbereiding: Sonja Geurts, Henk Nijkeuter en Henk Bloemhoff. Mit daank an literair tiedschrift Oader, Stichting Overijsselacademie en Stichting  Stellingwarver Schrieversronte veur eerdere steun, en dat gelt ok veur: Philomène Bloemhoff, Jan Nijen Twilhaar en Harrie Scholtmeijer.Techniek: Peter Zuidhof  / Disco-n-action.nl.

Ni’jste Nedersaksische boeken van Sasland of deur Sasland ondersteund:

Pas verschenen: Jaorboek Nedersaksisch 1 (2020)

Dit is de inhoold:

Lezings van et Nedersaksisch symposium van 13 september 2019 in Zwolle:

Bi’j wieze van inleiding (Henk Bloemhoff) Trefwoorden: Nedersaksisch in een notendop –  Driemaandelijke Bladen – Hendrik Entjes – Marianne Entjes – Rens Bod – Jaorboek Nedersaksisch

De sociolinguïstiek van het Nedersaksisch (Harrie Scholtmeijer) Trefwoorden: Hendrik Entjes – Van Haeringen – Westfaalse Expansie – Hollandse Expansie – Vriezenveen – Vriezenveens – K.H. Heeroma – streektaalliteratuur – Kampen – Keuls – Noordrijn-Westfalen – C.B. van Haeringen – G.G. Kloeke – taalverandering – taalsituatiesvernederlandsing                   

Is het Vriezenveens Twents? (Jan Nijen Twilhaar) Trefwoorden: H.L. Bezoen – Enschede – Twente – Vriezenveen – “dialect” – Salland – Sallands –  Twente – Twents – Kampen – Zwolle – Wijhe – Deventer – Raalte – Dalfsen – Ommen – Hellendoorn – verkleinwoorden – …mtien in plaats van …mpien

Professor Entjes, het Nedersaksisch Instituut en de regio (Philomène Bloemhoff-de Bruijn) Trefwoorden: Hendrik Entjes Nedersaksisch Instituut Nedersaksisch IJsselacademie TONAG RND Hermann Niebaum “scholle”

Maor wat is nou Nedersaksische literatuur? (Henk Nijkeuter) Trefwoorden: streektaalliteratuur –Drenthe – Drents – Peter van der VeldeK.H. Heeroma tijdschrift Roet – tijdschrift ’t Swieniegeltje – tijdschrift Twijspaalk – tijdschrift Oeze Volk – Maandblad Drenthe – Martin Koster – Marga Kool – (streek)taalactivisme – cultuurtaal – literatuurvisie – Drentse beweging – Turf Jenever Achterdocht – propagandamiddel – kleine literatuur – literaire kritiek – Literair Kwartier van de RONOboekbesprekingen – Gerri(e)t Willems/J.R. Westerhuis – G.Kleis/Schokland – Jan Veenstra – Roel Reijntjes – Ab Drijver – Gerard Stout – Ben van Eysselsteijn

Van Entjes naor Dalfsen en de westgreens van ’t Ooldsaksisch (Henk Bloemhoff) Trefwoorden: Hendrik Entjes – Westfaals – Westfaalse breking – klinkerverhoging – Stellingwarfs – K.H. Heeroma –  A.R. Hol – Nedersaksisch Instituut Drents Woordenboek – Stellingwarfs Woordeboek – streektaelliteretuur – H.J. Bergveld – kursus Stellingwarfs – J. Broekhuysen – Zelhem – West-Overiessel – Veluwe – dialektgrammatika – J.J. Spa – Ph. Bloemhoff-de Bruijn – Dalfsen – Ommen – Twente – Zwolle – Apeldoorn – Runen – Riessen – J. Kristen – Huzen (’t Gooi) – (jongere) umlaut – Ooldsaksisch

Aandere artikels:

Amparte Nedersaksische woorden. Eenderweggens, meerderweggens of völderweggens (Lex Schaars en Philomène Bloemhoff-de Bruijn) Trefwoorden: woordenschat Nedersaksisch WALD Overijssel Gelderland bijwoorden samenstellingen met -weggens/-waegens morfologie                       

De taal van de kelonietoeften uit Willemsoord (Philomène Bloemhoff-de Bruijn) Trefwoorden: Maatschappij van Weldadigheid Vrije koloniën Willemsoord Cecilia Kloosterhuis Kolonietaal Hollands Saksisch Nedersaksisch Noordwolde Nieuwe tongval Oorspronkelijke tongval 18de en 19de-eeuwse Hollandse spreektaal Nederlands met een regionaal tintje desperado-koloniën

[Op de pagina ‘Archief’ van deze website staan de geluidsfragmenten die bij dit artikel horen]

Stellingwarfs van Donkerbroek: opmarkings over taelstruktuur en taelgebruuk in de 19de ieuw. Naor anleiding van et egodokement van Zander Jacobs Klooster (1820-1906), now in boekvorm (Henk Bloemhoff) Trefwoorden: Donkerbroek – Donkerbroekemers – Drents – Grunningers – Fries – taelgebruuk doe en laeter – taelgreens Stellingwarfs – doe, dow, ie, i’j (pers. vn.) – biezundere woorden – vaaste verbienings – morfologische eigenschoppen – syntaktische eigenschoppen, in et biezunder dat-zinnen en heufdzinsodder in de bi’jzin – laandverhuzeri’je – ooldere Stellingwarver taelperblemen in de schrieveri’je en in de vremde – 19de en vroege 20ste invloed van et Nederlaans –  Stellingwarfs ‘is wat minder’;  “verachting” van et Stellingwarfs – “Boers” – “Boerenfries, Boezenfriezen” – H.J. Bergveld – G.G. Kloeke – A. Sassen – J.H. Popping – S.L. Brug – H.K. Schippers – brieveri’je van lektor Sipma – Stellingwarver Schrieversronte

Overigens: besprekings, ankondigings

Karl Sauvagerd, “De Tied blif Baas”. Ausgewählte Texte und ein Lebensbild. Studien und Quellen zur Geschichte des Emslands und der Grafschaft Bentheim. Band 3. Een uutgifte van de Heimatfreunde Neunenhaus e.V. Neuenhaus, 2019 [mit toelochtende aachtergrondteksten van Verena Kleymann, Helmut Lensing en Dieter Stellmacher]  (Henk Nijkeuter en Henk Bloemhoff) Trefwoorden: Karl Sauvagerd: aachtergrond en zien ontwikkeling – helikopterview van zien schrieveri’je, m.n. in dit boek

Henk Bloemhoff and Nanne Streekstra m.m.v. Ronny Keulen en Arjen Versloot, Basisboek Historische taalkunde van het Nederlands. Met afzonderlijke aandacht voor het Brabants, Fries, Limburgs, Nedersaksisch, Vlaams en Zeeuws. [Basis Book: Historical Linguistics of Dutch], Groningen, Holland, Uitgeverij [Publishers] kleine Uil Educatief, 2015, 391 pages (review by Jacob J. Spa)

Technische details van et Jaorboek: Groot fermaot, 96 bladzieden; uutgeven deur de Stichting Sasland i.s.m. www.boekenbestellen.nl. Via die webstee is et ok te koop en ok via de boekwinkel. Et boek is eerste helte november 2020 verschenen. Pries: € 32,-.

In september 2020 is verschenen: Introduction to Dutch Low Saxon. Language and Literature – ‘Nedersaksisch op wereldschaole’

Zommer 2019 verscheen Nedersaksisch in een notendop. Inleiding in de Nedersaksische tael en literetuur. Auteurs, ere deskundigen en uutgeveri’je Van Gorcum in Assen leek een vertaeling in et Engels bepaold van belang. Vertaeler van de Grunninger universiteit Hans Veenkamp leverde die, in de meitied en zommer van 2020, in wisselwarking mit de auteurs (H. Bloemhoff, Ph. Bloemhoff-de Bruijn, J. Nijen Twilhaar, H. Nijkeuter en H. Scholtmeijer). Et boek verscheen in et laest van september 2020 en is veural veur internationaole studenten, expats en aandere ni’je inkommelingen van belang, liekas veur niet-Nederlaanstaelige onderzukers en gewone belangstellenden waor dan ok op ‘e wereld (198 blz., pries € 26,50). Meer info: https://www.vangorcum.nl/product/100-366_Introduction-to-Dutch-Low-Saxon-Language-and-Literature