Nedersaksisch symposium 3, anno 2022, is pland

In veurbereiding is intied et dadde Nedersaksisch symposium. De daotum van die mannefestaosie is steld op 16 september 2022. Plak: De Kolk, Assen. Et symposium wodt weer ontwikkeld deur Drents Archief, Keuninklike Van Gorcum en Stichting Sasland.

Nederduitse inclusief Nedersaksische literatuur aan de Universiteit Oldenburg

Studenten van de Carl von Ossietzky Universität in Oldenburg hebben  op 24 juni 2021 online een college gevolgd over de Nedersaksische literatuur in Nederland. Het college werd verzorgd door dr. Henk Bloemhoff en dr. Henk Nijkeuter, die als gastdocenten fungeerden.

Bloemhoff en Nijkeuter doen onderzoek naar respectievelijk de Nedersaksische taal en literatuur en zijn beiden specialisten op hun terrein.

Het college vond plaats gedurende het collegium Die ‘andere’ Lyrik. Zur Ästhetik neuerer niederdeutscher Lyrik van Prof. Dr. Doreen Brandt. Zij is in 2020 benoemd als  Juniorprofessorin für „Niederdeutsche Literatur in historischer und kulturwissenschaftlicher Perspektive“ aan het Institut für Germanistik der Universität Oldenburg.

Bloemhoff en Nijkeuter hebben niet alleen de literair-historische ontwikkeling van de Nedersaksische letterkunde van ongeveer 800 na Chr. tot heden behandeld, in vogelvlucht uiteraard, maar ze hebben ook enige taalkundige en meer literair-sociologische aspecten in beeld gebracht.

Met dit gastcollege wilden ze ook laten zien dat er eigenlijk, net als in het geval van de Nedersaksische/Nederduitse taal, ook in de letterkunde sprake is van een continuüm dat niet bij de landsgrens ophoudt. In de periode na WO II zijn er tal van grensoverschrijdende activiteiten op literair terrein geweest. Belangrijk punt is verder dat Duitse, maar uiteraard ook Nederlandse studenten door dit type samenwerking  meer inzicht kunnen krijgen in dit continuüm en dat het Nedersaksisch in toenemende mate voorwerp van wetenschappelijk onderzoek wordt ook op literair gebied.